Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Indien je op akkoord klikt geef je hiervoor toestemming. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement of onze cookieverklaring voor meer informatie.

Anti-discriminatie

Anti discriminatiebeleid en diversiteit bij de Care4 Group

 

Beleidsuitgangspunt
Als Care4 Group, en daarmee onze werkmaatschappijen  Care4Flex, Care4Care, Care4Nurses en Care4Academy, vinden wij de gelijke behandeling van mensen van het grootste belang. Wij zien de waarde van diversiteit in onze organisatie en helpen onze klanten ook graag om die in hun organisatie te realiseren. 

Alle vormen van ongeoorloofd onderscheid, zowel in directe als in indirecte zin, wijzen wij af en dit uitgangsprincipe is voor ons leidend in ons dagelijks handelen. Dit betekent dat wij zelf geen ongeoorloofd onderscheid maken en ook niet meewerken aan discriminerende vragen van onze opdrachtgevers. Als lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) onderschrijven wij de gedragsregels met betrekking tot discriminatie en handelen daarnaar.
 

Wij spreken elkaar intern aan op discriminerend gedrag en waar dat aan de orde is zullen wij opdrachtgevers ook wijzen op discriminerende gedrag en discriminerende verzoeken wanneer wij als intermediair betrokken zijn. Onze insteek in discussies met opdrachtgevers is die van positieve beïnvloeding en het weerleggen van vooroordelen. Dit doen we door inhoudelijk het gesprek aan te gaan over de achtergronden van de (mogelijk) discriminatoire vraag. Door dit gesprek kunnen we vaststellen of het gewenste onderscheid is toegestaan op grond van de geldende wetten en regels ten aanzien van gelijke behandeling. Als opdrachtgevers volharden in hun vraag aan ons om mee te werken aan vormen van ongeoorloofd onderscheid dan zullen wij de opdracht niet in behandeling nemen en dit ook gemotiveerd aangeven.
 

Wettelijk kader
Overeenkomstig onze overtuiging én de bepalingen van;

 • De algemene wet gelijke behandeling (aWgB),

 • de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WgB),

 • de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WgBH/Cz) en

 • de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WgBl),

 • de Wet onderscheid arbeidsduur

 • de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd wijzen wij onderscheid af op grond van geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Ook andere vormen van ongeoorloofd onderscheid, zoals genoemd in eerder genoemde wetgeving, wijzen wij af.
   

Maatregelen ter voorkoming van discriminatie

 1. Nieuwe intercedenten of andere medewerkers die direct in contact staan met opdrachtgevers en kandidaten worden direct bij indiensttreding al geïnstrueerd over het beleid van de Care4 Group ten aanzien van discriminatie en op de gedragsregels van de ABU;

 2. Alle nieuwe intercedenten en\of hun leidinggevenden volgen de beroepsopleiding voor de uitzendbranche volgens de SEU-normen. In deze opleiding komen de ABU-gedragsregels ten aanzien van discriminatie uitvoerig aan de orde en zijn onderdeel van het examen;

 3. Medewerkers die al langer in dienst zijn en zij die de volledige SEU-opleiding niet hebben gevolgd of hoeven te volgen worden bijgeschoold op kennis van het thema gelijke behandeling en daarop getoetst;

 4. Binnen de organisatie is een helpdesk functie gecreëerd waar medewerkers terecht kunnen met vragen over gelijke behandeling en discriminatie;

 5. In de intake procedure worden geen vragen gesteld die kunnen wijzen op enige vorm van direct of indirect onderscheid. Ook worden geen persoonsgegevens vastgelegd die te maken hebben met godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele voorkeur, gezondheid of andere bijzondere persoonsgegevens zoals genoemd in de AVG;

 6. Wij hebben het thema discriminatie voortdurend op de agenda staan;

 7. Vacatureteksten die wij publiceren worden door een vacatureteam voortdurend gecheckt op onbedoeld onderscheid
   

Tegen discriminatie en vóór diversiteit
Discriminatie is bij de wet verboden en levert in de praktijk uitsluitend nadelen op. Juist een divers personeelsbestand draagt bij aan meer creativiteit, een grotere innovatiekracht en betere (bedrijfs)resultaten.

Diversiteit betekent onder meer verschil op de werkvloer in geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele gerichtheid maar ook in werkervaring, kennis en culturele achtergrond. Daarbij is er volop ruimte voor mensen met een arbeidsbeperking of (chronische) aandoening.
 

Klachtenregeling
Een ieder die het gevoel heeft dat binnen de Care4 Group desondanks toch sprake is van handelen in strijd met het hierboven genoemde beleid wordt van harte uitgenodigd om hierover het gesprek met ons aan te gaan. Ook kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling die op onze website is gepubliceerd. Een klacht kan ingediend worden via het emailadres: klacht@care4group.nl
 

Handzame websites en aanvullende informatie