Over Care4 Group

Over Care4 Group

Care4 Group is gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen bij het efficiënt en effectief uitvoeren van hun werkzaamheden. Care4 Group neemt vraagstukken over de personele bezetting uit handen door flexibel personeel – zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten – te bemiddelen. Aangevuld met onze werving & selectie en payrolling is de dienstverlening compleet. Dit maakt Care4 Group uw partner in de zorg.

Care4 Group staat voor een persoonlijke benadering en betrouwbare, servicegerichte dienstverlening. Care4Care, Care4Flex, Care4Nurses en Care4Pay zijn alle onderdeel van Care4 Group.

Wij werken met korte lijnen en maken duidelijke afspraken. Wilt u weten wat de aanpak van Care4 Group voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u.

Ontstaansgeschiedenis

De ontwikkeling van Care4 Group is door de jaren heen telkens gebaseerd geweest op het willen bieden van een blijvend antwoord op de diverse vragen naar personeel in de zorg. Door voorop te lopen op de ontwikkelingen in de markt en de dienstverlening hierop aan te passen en uit te breiden, is het totale dienstenpakket uitgegroeid tot wat het nu is.

Aan de basis van het ontstaan van Care4 Group ligt de oprichting van het detacheringsbureau voor zorgprofessionals Care4Care in 2001. In 2010 breidde het dienstenpakket zich uit door het in het leven roepen van Care4Flex, het uitzendbureau binnen de sector Zorg en Welzijn. In 2012 ontstond de behoefte om zzp’ers in de zorg te kunnen bemiddelen en werden Care4Nurses en Care4Admin aan de groep dienstverleners toegevoegd. Met de komst van Care4Pay, payrollpartner binnen de zorg, is het plaatje compleet en kan worden voldaan aan de vragen uit de zorgmarkt. Alle Care4-bv’s die tot de Care4 Group behoren, werken dan ook nauw met elkaar samen.

Missie

Care4 Group wil via een unieke formule kwalitatief zorgpersoneel leveren met als doel bij te dragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg in Nederland.

Visie

Care4 Group levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland door een unieke, persoonlijke en mensgerichte service te bieden. Deze service is tweeledig. Enerzijds profiteren zorginstellingen van de zorgvuldig geselecteerde zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties en werkhouding. Anderzijds biedt onze service ook perspectieven aan deze medewerkers in de gezondheidszorg. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit en continuïteit van de zorg, nu en in de toekomst. Wij staan vooraan in de ontwikkelingen in het vakgebied van de personele dienstverlening, investeren in onze medewerkers en leveren maatwerk aan onze opdrachtgevers.